תקנון אתר

מבוא

אנחנו מודים לכם על בחירתכם לקנות באתר rockstor1970 הוראות תקנון זה והשימוש באתר ו/או הזמנת המוצרים מהאתר מעידים על הסכמת המזמין, לכל התנאים באתר. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
רוקסטור1970 שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

הגבלת אחריות

כל הפריטים הנמכרים באתר נשלחים כשהם מצויים במצב תקין המאפשר שימוש. רוקסטור 1970 אינה נושאת באחריות לטיב המוצר מכיוון שאיננה מייצרת אותו במקרה שרכשת מוצר פגום אפשרותך היחידה במיקרה זה להחליף מוצר זה במוצר זהה תקין. רוקסטור1970 לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם כלפיך או לצד שלישי כתוצאה מכך שהמוצרים היו פגומים. אספקת מוצרים על ידי האתר תלויה בין היתר בצד שלישי רוקסטור 1970 אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. רוקסטור 1970 אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת רשת אינטרנט, ציוד הקצה, ויישומים של המשתמש.

רוקסטור 1970 לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרבות נזקים כספיים אובדן רווחים וכו' כתוצאה משימוש במערכת או תכנים המופיעים באתר. באם המידע ו/או המוצרים באתר יכילו טעויות לרוקסטור 1970 לא תהיה שום אחריות לכל טעות כל הפסד ו/או כל נזק שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש. רוקסטור 1970 לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי הנובע מהשימוש במוצרים הנמכרים באתר של רוקסטור 1970 ו/ או במידע ותכנים המופיעים באתר.

המשתמש מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי רוקסטור 1970 בגין כל שימוש ו/או פעולה או התקשרות או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים של מפנה אליהם באמצעות הקישורים מהאתר רוקסטור 1970. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את רוקסטור 1970.

רכישת מוצרים והתשלום באתר

רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס את הפרטים כפי שיופיעו בטופס התשלום. מילוי הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה כאשר מילוי פרטים אלו מחייב את המשתמש בביצוע עסקה. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור פרטים מדויקים ונכונים. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. לאחר ביצוע ההזמנה יישלח בדואר האלקטרוני אישור על פרטי הזמנתך אישור זה אינו מחייב את רוקסטור 1970 לספק את המוצרים שהזמנת והיינו אך ורק ציון שפרטי ההזמנה נקלטו.

רוקסטור 1970 שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק סחורה או לתת שירות. והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. המחירים בחנות ובאתר בדרך כלל זהים למעט מבצעים אשר מתקיימים בחנות או באתר rockstar שומרת את הזכות לשנות את המחירים שמופיעים באתר ללא הודעה מראש וללא הסבר .

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל וחברת האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עיסקת הרכישה או ב-PAYPAL השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואמות העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי פייפאל . במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או פייפאל תראה rockstor1970 את העסקה כמבוטלת. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, כקיים במלאי במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה או תביעה בקשר לכך וזאת בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור חשבון הפיי פאל. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה והובלת המוצרים

אספקת המוצר ע“י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה באתר. מועד אספקת המוצר הוא עד 14 ימי עסקים ליעד המבוקש או באיסוף עצמי. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים. מועדי האספקה המצוינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה , במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש. רוקסטור1970 לא תישא באחריות לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם במקרים הבאים: כח עליון ,מלחמה, מצבי חרום ו/או נזקי טבע ו/או שביתות והשבתות כלל במשק ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר. מסיבה הקשורה עם מבצעי השליחות. מאירועים שאינם בשליטת רוקסטור 1970

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, ישולמו דמי המשלוח ע"י המזמין, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

ביטול עסקה

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
הביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב שתישלח לכתובת הדוא״ל rockstore1970@gmail.com ניתן לבטל רכישת המוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, בתנאי שבתוך תקופה זו ישיב את המוצר לרוקסטור 1970 לכתובת: 
רוטשילד 35 פסאז' חיים ראשון לציון 7526626
ללא פגם ללא נזק ושלא נעשה בו שימוש ובצירוף חשבונית מקור בלבד.
במקרה של ביטול עסקה תחויב בתשלום דמי המשלוח לשני הכיוונים. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר שאריזתו המקורית נפתחה. המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה והמוצר נשלח זה מכבר. לאחר קבלת הודעת הביטול והמוצר,כרטיס האשראי יזוכה עד 14 יום (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוקו בנפרד מהחזר)

רוקסטור1970 תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובשל כל סיבה, ובכל עת,לבטל מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו וגם במקרים הבאים: במקרה ותקלה טכנית מנעה שימוש תקין באתר וגרמה לשיבוש בהזמנה או נפלה טעות באתר בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, במקרה ותקלה גרמה לשיבוש בתקשורת הרשת התשלומים של כרטיסי אשראי או כל גורם אחר אשר מנע מרוקסטור 1970 לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה במקרה של כוח עליון מלחמה איבה או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין או במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של האתר.
על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר האלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך.
במידה ובוטלה 
ההזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, שנגרם ללקוח או לצד שלישי . הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה בכתב או בטלפון.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בדואר האלקטרוני או בטלפון:
 
rockstore1970@gmail.com
 077-217-1970 

תודה,
רוקסטור1970